OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zabezpieczenia przeciwpożarowe.
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, każdy obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa pożarowego...
więcej...

Aktualności

Innowacyjne rozwiązania
W Biuletynie Urzędu Patentowego nr 16 zostało opublikowane zgłoszenie patentowe ...

Konsultacje

Bezpieczeństwo pożarowe
Wykonujemy audyty,ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa, zagrożenia pożarowego oraz wybuchowego..

Uzgodnienia

Uzgadnianie rozwiązań
Nasz zespół tworzą rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektanci...

Biuro Techniczne MTTR Energy

Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
Dzięki połączeniu doświadczeń osób z różnych branż tj. ekspertów, rzeczoznawców i projektantów możemy być postrzegani jako innowacyjny zespół ludzi propagujących zasady bezpieczeństwa pożarowego. Wykonywane przez nas opracowania projektowe, ekspertyzy i analizy są każdorazowo weryfikowane przez ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i projektantów z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń.

Informacje

ul. Milczańska 16j/7
61-131 Poznań
Telefon: +48 509-799-118
Telefon: +48 509-799-120
E-mail: biuro@mttrenergy.pl